„Моето Утре” повишава нивото на годишната печалба за клиентите през 2015

22.02.2016

Сожелайф има удоволствието да  съобщи, че годишната печалба за клиентите на Сосиете Женерал Експресбанк със спестовни застраховки „Моето Утре”  се е повишила в сравнение с миналата година.

Тази година спестовният продукт е достигнал конкурентното ниво на печалба  от 3.30% , без такси за всеки договор в лева.

Застраховка "Моето Утре" е идеален и сигурен начин да сбъднем мечтите си чрез:

  • Гарантирана сума в края на периода (дори при настъпил фатален край)
  • Възможност за допълнителна доходност
  • Откуп бeз такса след 5-та година за първоначални премии от мин. 2 000 евро

Вече няколко години под ред доказваме, че въпреки трудната икономическа ситуация, наша цел е чрез доброто управление на портфолиото си да осигурим печалба от доходността за най-важните за нас:  нашите клиенти.