Речник

а

  • Асистанс компания
    Асистанс компанията е юридическо лице, определено от Застрахователя да действа от негово име.