Защита- овърдрафт

Защитете Вашия бизнес    


Намерете нужното за Вас решение

В основата на всяка добре управлявана и успешна компания е както отличното стратегическо планиране, така и неотложното справяне с ежедневните въпроси и задачи. Сключвайки тази застраховка на Ваши ключови служители към овърдрафта Ви, Вашата компания ще бъде финансово защитена от неочаквано събитие с най-ценните Ви служители.

Защо да избера тази застраховка към овърдрафт?

 • Сигурност за Вашия бизнес
 • Сигурност за Вас като собственик/акционер в компанията
 • Конкурентна цена – уникална за България
 • Бърз и опростен процес за приемане за застраховане
 • Лесен начин за плащане на премията
 • Иновативна и уникална оферта за Българския пазар

Какво трябва знам за тази застраховка?

Тази защита се предлага към Корпоративен и Партньорски Овърдрафт, предлагани от Експресбанк, на компании като Вашата, с цел да намали Вашите финансови загуби, в случай на неочаквано събитие с ключово лице в компанията.

Застраховани са ключовите лица в компанията, които са акционери, мениджъри и като цяло служители със специални умения, знания или контакти, основоположни за успеха на компанията.

          Кои са покритите рискове?

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука или заболяване
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

          Какво се случва при неочаквано събитие ?

 • Задълженията на Вашата компания (т.е. използваната сума по овърдрафта) като кредитополучател на овърдрафта, се изплащат от Експрес Животозастраховане на банката
 • Освен това, компанията Ви получава сума, равна на разликата между началната отпусната сума по овърдрафта и използваната част от него към датата на настъпване на покрития риск.

В случай че искате да предявите застрахователна претенция, принтирайте и попълнете формуляра по-долу и го изпратете директно до Експрес Животозастраховане на посочения адрес:

Koрпоративен Овърдрафт:
Общи условия 

Овърдрафт Партньор:
Общи условия

 

 

Изпрати запитване

свързани продукти