Защита-спортна карта

Защитете вашите служители в случай на спортен инцидент

Експрес Животозастраховане притежава в продуктовото си портфолио уникална за българския пазар застраховка за ползватели на спортни карти. Този продукт е предназначен за компании, които предлагат спортни карти като социална придобивка за служителите си. Застраховката живот е включена като допълнителен бонус елемент в картата.

Кой е застрахован ?

Застраховани лица са служителите на компанията, притежатели на картата за спорт, които в случай на злополука, отговаряща на общите условия на застраховката, ще получат застрахователно обезщетение от Експрес Животозастраховане.

Как може да бъде сключена тази застраховка?

Експрес Животозастраховане предлага тази застраховка в партньорство със Содексо. Тя е предназначена за корпоративните клиенти на Содексо, като допълнителна социална придобивка към картите за служителите - Содексо SportPass. Застраховката включва защита злополука и е безплатна за служителите, ползватели на картите.

Повече информация за Содексо и техния продукт Sport Pass, може да намерите тук.

Ако сте компания, интересуваща се от потенциално партньорство с Експрес Животозастраховане, моля да се свържете с нас на телефон 0700 15 889 или Partnerships@expresslifeinsurance.bg .

 

Архив ОУ валидни от 02.2017 до 24.04.2018


свързани продукти