Претенции

Какво да направя в случай на застрахователно събитие?

За да Ви улесним максимално, сме обобщили по-долу най- важните стъпки, които трябва да предприемете в случай на застрахователно събитие, за да предявите претенция за изплащане на застрахователно обезщетение.

Стъпка 1 Информирайте банката или застрахователя

В случай на настъпване на застрахователно събитие Вие (като застраховано лице или негов наследник)  трябва :

  • да се обадите директно на Експрес Животозастраховане на тел.: + 359 2 808 26 11, за да бъдете консултирани относно следващите стъпки, които да предприемете

Или

  • да информирате Вашия търговски агент в клона на банката, където сте сключили застраховката

Стъпка 2 Следващи стъпки

В зависимост от вида застраховка и покритите рискове, застрахованото лице или наследниците му ще бъдат информирани от Експрес Животозастраховане за всички стъпки, необходими за предявяване на претенция (включително информация относно кои документи трябва да бъдат попълнени и предадени на застрахователя).

Нашият съвет е да съберете всички необходими документи във възможно най-кратък срок, тъй като това ще ускори процеса на предвижване на предявената от Вас претенция от застрахователя.

Вътрешни правила за уреждане на претенции

За да се запознаете с тях, моля натиснете тук.