Вашето мнение е важно за нас

Ако искате да споделите с нас мнение, предложение или затруднение, което срещате при използването на нашите продукти или услуги, можете да го направите чрез следните канали:

 

1. На адрес:

Застрахователно акционерно дружество Експрес Животозастраховане

гр.София 1303, район „Възраждане,

ул. „Осогово" № 38-40,

сграда „Кристал билдинг”, ет. 4

 

2. По имейл: complaints@expresslifeinsurance.bg


3. По факс:  +359 (0) 2 937 05 00

 

4. Чрез попълване на контактната форма на уеб-сайта ни

Нашите служители са готови да разрешат Вашето искане възможно най-бързо, като ще направим всичко възможно да отговорим на всеки Ваш сигнал не по-късно от 30 дни след получаването му. За целта Ви молим да използвате разбираем език, като не забравяте да включите следната информация:

  • Вашето име
  • Адрес
  • Телефонен номер за връзка
  • Причини за оплакване (искане)
  • Подпис
  • Дата на подаване
Изпрати запитване