Моето Утре

Сбъднете мечтите си с "Моето Утре" 


Намерете нужното за Вас решение

Всеки има планове за себе си и своите близки. Осъществете личните си проекти и мечти в пълна сигурност с нашата спестовна оферта „ Моето Утре”.

Вие сами определяте колко бихте желали да плащате като месечна премия и за какъв период от време. Накрая на Вашия договор избраният от Вас бенефициент ще получи гарантирана сума от спестявания плюс процент от печалбата, акумулиран на годишна база.

Защо да избера спестовна застраховка „ Моето Утре”?

 • Двойно предимство - защита и спестовен елемент в едно
 • Планирайте бъдещето си – спестявайте редовно на равни месечни вноски
 • Допълнителна доходност към Вашите спестявания
 • Данъчни облекчения – намалете облагаемия си доход с месечните си вноски пи застраховката (до 10% данъчни облекчения)
 • Гъвкава оферта - сами определете
         -  Размера и валутата на месечната премия
         -  Срокът на застраховката, на края спестяванията ще осъществят мечтите Ви

Какво трябва знам за тази застраховка?

Спестовна застраховка „ Моето Утре” е гъвкаво застрахователно решение, създаващо финансова сигурност за бъдещето на Вашите деца и семейство – за осигуряване на тяхното образование, покупка на къща, пр.
Уникалното за този продукт е че в случай на смърт или Пълна и Необратима Загуба на  Автономност, бенефициентът ще получи на края на договора цялата застрахователна сума, споразумяна в началото на застраховката, а не платените до момента на настъпилото събитие премии от клиента.  

Кои са покритите рискове?

 • Смърт в случай на злополука или заболяване   
 • Пълна и Необратима Загуба на  Автономност в резултат на злополука или заболяване

Какво се случва в случай на доживяване?

 • Бенефициентът (посочен от Вас във заявлението за застраховане), в случай на доживяване, получава в края на договора общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

Какво се случва при неочаквано събитие ?

Експрес Животозастраховане изплаща месечно премията вместо Вас до края на договора, като на края на договора на бенефициента ще му бъде изплатена общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

 

Основен информационен документ (лева)

Основен информационен документ (евро)

Общи условия

Архив ОУ_валидни от 25.05.2018 до 26.9.2018

Архив ОУ_валидни от_31_01_2016 до 25.05.2018

Изпрати запитване

свързани продукти