Новини

  • 16.11.2012

    Безплатна „Пълна Защита” на картодържатели на револвиращи кредитни карти

    От 31.08.2012г., "Сосиете Женерал Застраховане" стартира продажбата на нова застраховка "Пълна Защита” за картодъражтели на револвиращи карти. Новият застрахователен продукт представлява безплатна комплексна застраховка групираща няколко застрахователни покрития включени в револвираща карта Visa Classic/Gold или Master card Classic/Gold, издадена от “Ссиете Женерал Експресбанк” АД.