OTP Груп

За група OTP

Група ОТП има присъствие в девет страни от Централна и Югоизточна Европа, като навлиза в България с придобиването на Банка ДСК през 2003 година.

* Сърбия: освен Банка ОТП Сърбия, има още една финансова институция - член на Група ОТП в тази страна – Войводинска банка (придобита през 2017 г.). На 20 декември 2018г. Банка ОТП обяви подписването на споразумението за придобиването на цялото дялово участие на банка Societe Generale Сърбия, сръбското дъщерно дружество на Societe Generale Group и други местни дъщерни дружества, собственост на SGS.   

* Хърватска: в момента Група ОТП присъства с две банки в тази страна – Банка ОТП Хърватска и Сплитска банка (придобита през 2016 г.) Сливането на двете институции се осъществи през декември 2018г.