Експрес Животозастраховане

Застрахователно акционерно дружество Експрес Животозастраховане е животозастрахователнo дружество, част от ОТП Груп.

Дружеството е първоначално основано под името ЗАД Сожелайф България през май 2007 г. от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк. През януари 2019г., то става част от ОТП Груп и променя името си на Експрес Животозастраховане.

Дружеството разполага с повече от 250 000 клиента в своето портфолио. Наша основна цел е да предоставим клиентите си широка гама от качествени персонализирани застрахователни решения, с различни нива на защита.                                                        

Експрес Животозастраховане предлага животозастрахователни продукти, отговарящи на нуждите както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти, в следните категории:

  • Застраховки живот за кредитополучатели
  • Застраховки към ежедневни банкови продукти
  • Спестовни застрахователни решения
  • Пакети – защита за компании и служители

Корпоративните ни продукти са адаптирани, както за малки и средни предприятия, така и за Корпоративни компании, които искат да защитят служителите си и да повишат лоялността им, предлагайки допълнителни социални придобивки.

Като част от гамата продукти, с които разполагаме, можем да предложим на мениджърския екип на Вашата компания специален застрахователен пакет, адаптиран към нуждите на служителите Ви. С цел да бъдем полезни за Вашия бизнес, можем да допринесем за оптимизиране на социалната Ви политика, предлагайки допълнителен пакет социална придобивка за служителите: Групова Застраховка Живот.