Финансова информация

По-долу може да намерите финансова информация за компанията.

 


АРХИВ - ЗАД Сожелайф България


2017

Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2017 г. 

Годишен финансов отчет 2017

 

2016

Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2016 г.

Годишен финансов отчет 2016 г.