Правна информация

Отказ от отговорност

Информацията на тези страници е постоянно проверявана и актуализирана. Въпреки всички грижи и внимание, данните могат да са се променили междувременно. Ние не можем да гарантираме или да поемем отговорност за актуалността, коректността и пълнотата на публикуваната информация.

Експрес Животозастраховане не поема отговорност за съдържания или уеб страници, към които има директни или косвени препратки от трети страни, например чрез хипервръзка. Съдържанието на свързани уеб страници от трети страни, са отговорност единствено на управляващите тези страници. Това също се отнася до съдържанието, ясно заявено или косвено чрез авторско право, източник на информация или на запазена марка, както и на трети страни.

Експрес Животозастраховане си запазва правото да променя или да допълва предоставената информация по всяко време.